Trädgården

 

 

Norrgården var ursprungligen en bondgård, markerna styckades på 1970-talet. Utöver bostadshuset från 1800-talet finns ett uthus som hör till Ålands äldsta bevarade träbyggnader. Dessutom finns här flera mindre bodar, både äldre och nya, ett lusthus, ett litet växthus och en gammal jordkällare.
Då jag flyttade in 1986 fanns det några stora träd, några buskar och circa 6500 kvadratmeter förvildad gräsmatta med huvudsakligen nässlor, tistlar och hundflokor.
Vårt intresse för trädgården väcktes på allvar först efter millennieskiftet. I dag har gräsmattan reducerats till en tredjedel, resten av tomten består av mindre och större trädgårdsrum med olika teman.
Utgångspunkten är och har varit att skapa en estetisk oas där själen mår bra. Trädgården har dessutom planerats och planterats med tanke på alla vilda djur.
Holkar, utfordringsplatser och täta snår med bärbuskar lockar fåglar. Två dammar drar till sig ödlor, paddor och grodor. Igelkotten hittar skrymslen under buskagen och både de vilda insekterna och våra tambin garanteras föda under hela säsongen.
Marktäckare, klätterväxter och ovanliga träd och buskar dominerar planteringarna.
Spännande former, kontraster och färgkombinationer spelar en stor roll och helhetsintrycket i varje del är viktigare än de enskilda växterna.
Sten är ett genomgående element liksom pyntet som nästan uteslutande består av fynd från skrotar och loppisar och souvenirer från främmande länder.
Vi som bor här är
Seppo Sarkkinen som till yrket är fotograf och i trädgården mångsysslaren som fixar, bygger och förevigar skönheten med kameran.


Jag heter Titte Törnroth-Sarkkinen och jag planerar och planterar. Ursprungligen är jag filmregissör men gick i väggen och slutade med näsan i rabatterna. I dag jobbar jag som journalist och skriver bland annat trädgårdsartiklar.

kontakt : +358 18 35432